GPR > การปะทะในสงครามกลางเมืองในลิเบียยังรุนแรง

การปะทะในสงครามกลางเมืองในลิเบียยังรุนแรง

การปะทะในสงครามกลางเมืองในลิเบียยังรุนแรงสนข.ต่างประเทศหลายแห่ง รายงานเมื่อ 8 เม.ย. 62 ว่ากองกำลัง Libyan National Army (LNA) ของนายพล Khalifa Hafta กับกำลังฝ่ายรัฐบาลลิเบีย (Government of National Accord-GNA) นำโดย นรม.Fayez al-Serraj ยังคงปะทะกันอย่างรุนแรงบริเวณชานกรุงทริโปลี ท่ามกลางความห่วงกังวลและข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจากนานาชาติซึ่งนำโดยสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และรัสเซีย โดยสหประชาชาติ (UN) ประเมินว่า การปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายทำให้พลเรือนต้องพลัดที่อยู่แล้วประมาณ 2,200 คน และติดอยู่ในพื้นที่สู้รบอีกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ผู้แทน UN ยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในลิเบียต่อไป ขณะที่สหรัฐฯเริ่มถอนทหารซึ่งส่งไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านการทูต การต่อต้านการก่อการร้าย และส่งเสริมความมั่นคงในลิเบีย ตั้งแต่ 7 เม.ย. 62 ทั้งนี้ วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก LNA ได้เริ่มเคลื่อนพลรุกคืบ รวมถึงใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อชิงกรุงทริโปลี ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ GNA อย่างหนักตั้งแต่ 4 เม.ย. 62 出典元: 国家情報局 / National Intelligence Agency  https://www.nia.go.th 

会員登録をしてGlocalistを
フル活用しましょう。

【近日リリース予定】会員限定機能

  • 翻訳済みコンテンツ
  • ビジネスレポート独占配信